Mannauðsstefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 25.03.2019]

Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt starfsfólk sem hefur metnað og burði til að sinna þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins kallar á.

Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagleg þekking og þjónustuvilji fer saman og aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.

OR tryggir að starfsfólk njóti jafnréttis.

OR leggur áherslu á beita markvissri mannauðsstjórnun til að mannauður samstæðunnar nýtist sem best.

Mannauðsstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Lykiláherslur mannauðsmála:

Mannauðsstefna