Lykiltölur fjármála

Traustur fjárhagur er ein af meginstoðunum sem tryggja að Orkuveita Reykjavíkur og dótturfélög geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu.

  • Upplýsingar þær sem hér koma fram eiga við um samstæðuna í heild, þ.e. Orkuveita Reykjavíkur og dótturfélög.
  • Fyrirtækin starfa öll að sameiginlegum fjárhagsmarkmiðum.
  • Upplýsingarnar eru uppfærðar ársfjórðungslega í kjölfar samþykktar á uppgjöri hvers ársfjórðungs.

Lykiltölur 2020 4F

Rekstrartekjur

48,6 milljarðar

EBITDA

29,5 milljarðar

EBIT

16,4 milljarðar

Handbært fé frá rekstri

23,2 milljarðar

Eiginfjárhlutfall

47,7%