Starfsmannastefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 20.03.2018]

Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt starfsfólk sem hefur metnað og burði til að sinna þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins kallar á.

Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagleg þekking og þjónustuvilji fer saman og aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.

OR tryggir að starfsmenn njóti jafnréttis.

OR leggur áherslu á beita markvissri starfsmannastjórnun til að mannauður samstæðunnar nýtist sem best.

Starfsmannastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.