Stefnuskjöl

Heildarstefna OR

Starfsemi

KJARNASTARFSEMI

OR fer með lögbundin veituverkefni og önnur verkefni í sveitarfélögum eigenda og annarra sveitarfélaga. Kjarnastarfsemi OR varðar almannahagsmuni og felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu, sölu og vinnslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. OR getur nýtt þekkingu fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann markmiðum eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra.

HLUTVERK

OR er orku- og veitufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum í þeim sveitarfélögum sem hún þjónar.

FRAMTÍÐARSÝN

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að leiðarljósi.

Stefnuáherslur

Áherslur í þróun starfseminnar miða markvisst að því að OR sé þekkt fyrir að:

  • Nýta náttúrugæði á sjálfbæran og ábyrgan hátt.
  • Vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinna að stöðugum umbótum.
  • Bera virðingu fyrir þörfum viðskiptavina og veita góða og örugga þjónustu.
  • Búa yfir fjárhagslegum styrk og hagkvæmni og sem tryggir þjónustu í takt við þarfir samfélagsins.
  • Vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman.

Umboð til stjórnenda

UMFANG STARFSEMI

OR þjónar heimilum á veitusvæði sínu, fyrirtækjum og stofnunum í samræmi við lögbundnar skyldur og tryggir umsamin gæði og afhendingaröryggi á vörum og þjónustu fyrirtækisins.

Meginstarfssvæði OR er Suðvesturland. Starfsemi annarsstaðar er skoðuð út frá hlutverki fyrirtækisins, arðsemi og áhættu og skulu staðfest af eigendum áður en stofnað er til skuldbindinga vegna þeirra.

ARÐSEMI

OR skal skila eigendum arði af því fé sem þeir eiga í fyrirtækinu og viðskiptavinum þjónustu á sanngjörnu og samkeppnishæfu verði.

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ

OR sé þekkt fyrir að starfa með ábyrgum hætti í samfélaginu.

Gildi: Framsýni | Hagsýni | Heiðarleiki

Heildarstefna OR byggist á eigendastefnu og er sett fram til samræmis við hana. 

Samþykkt af stjórn 22.1.2018

Stefnuskjöl OR