Upplýsingagjöf um málefni dótturfélaga

Upplýsingagjöf um málefni dótturfélaga

1.      Tilgangur og umfang
Að lýsa upplýsingagjöf um málefni dótturfélaga.
Forstjóri OR, sem handhafi hlutafjár í dótturfélögum OR, skal upplýsa stjórn reglulega um málefni dótturfélaga. Upplýsingar skulu að meginstefnu lagðar fram í skýrslu forstjóra á stjórnarfundum, en þó skal forstjóri upplýsa stjórn á milli funda ef upp koma málefni sem ekki þola bið.

1.1     Fjárhagslegar upplýsingar
Mánaðarlega skulu lykiltölur úr rekstri hvers dótturfélags lagðar fram og upplýst hvernig rekstur síðasta mánaðar samræmist áætlunum ársins. Þá skal lögð fram áhættuskýrsla, er sýni stöðu mælikvarða í áhættustefnu, brotin niður á einstök dótturfélög.

Ársfjórðungslega skal gerð grein fyrir útkomu  árshlutauppgjöra OR og dótturfélaga.

Árlega skal gerð grein fyrir fjárhagsáætlun OR og dótturfélaga fyrir næsta ár. Í tilvikum dótturfélaga skal það gert þegar áætlunin hefur verið afgreidd af stjórn viðkomandi dótturfélags. Á framlögðum ársreikningi samstæðu OR skal gerð grein fyrir uppgjöri hvers dótturfélags, auk uppgjörs móðurfélags.

1.2     Staða mælikvarða
Staða umhverfismælikvarða OR og dótturfélaga, eftir því sem við á, skal einnig lögð fram mánaðarlega.
Gerð skal grein fyrir stöðu annarra mælikvarða eftir því sem þeir liggja fyrir.

1.3     Fundargerðir stjórna dótturfélaga
Fundargerðir stjórna og hluthafafunda dótturfélaga skulu aðgengilegar stjórn Orkuveitu Reykjavíkur.