Staðlar og vottanir

Sem gæðavottað fyrirtæki störfum við í samræmi við alþjóðlega staðla.

ISO 9001 - Alþjóðlegur gæðastaðall

OR hefur innleitt gæðakerfi sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Gæðakerfið er vottað af óháðum aðila og er tekið út af sama aðila tvisvar á ári.

ISO 14001 - Alþjóðlegur umhverfisstjórnunarstaðall

Samkvæmt vottuninni er öllum umhverfismálum fyrirtækisins stýrt. Kerfið er tekið út tvisvar á ári af vottunaraðila.

OHSAS 18001 - Alþjóðlegt vinnuöryggisstjórnunarkerfi

Með kerfinu er tekið á málefnum er varða vinnuöryggi og heilsuvernd. Kerfið er tekið út tvisvar á ári.

HACCP/GÁMES - Alþjóðlegt matvælaeftirlitskerfi

Veitur, dótturfyrirtæki OR, er stærsta matvælafyrirtæki landsins. Neysluvatnsframleiðslan þar og hjá Orku náttúrunnar er skilgreind sem matvælaframleiðsla. Kerfið er vottað af heilbrigðisteftirliti viðkomandi sveitarfélags.

ISO - 27001 - Alþjóðlegur staðall um upplýsingaöryggi

OR hefur innleitt kerfi vegna upplýsingaöryggis sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Upplýsingaöryggisstjórnkerfið er vottað af BSI og er tekið út af sama aðila árlega.

ÍST 85 - Íslenskur staðall um jafnlaunakerfi

Hjá OR samstæðunni hefur verið innleitt jafnlaunakerfi sem er vottað af óháðum aðila. OR hefur jafnframt heimild Jafnlaunastofu til að nota Jafnlaunamerkið 2018-2021.

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi er lögbundið öryggiskerfi sem allar rafveitur verða að hafa til að mega starfa. Kerfið er vottað af Mannvirkjastofnun og er tekið út tvisvar á ári af óháðri skoðunarstofu.

Innra eftirlitskerfi sölumæla

Kerfi vottað af Neytendastofu. Kerfið tryggir að sölumælar uppfylli þær kröfur og sæti því mælifræðilega eftirliti sem kveðið er á um í reglugerðum og þeim reglum sem þær vísa til. Kerfið er tekið út árlega af faggiltri skoðunarstofu.

IPPF® - Alþjóðlegir staðlar um framkvæmd, stöðu og siðareglur innri endurskoðunar

OR fylgir stöðlum Samtaka innri endurskoðenda um framkvæmd innri endurskoðunar, hvernig starfsemi innri endurskoðunar er markaður sess innan fyrirtækisins, auk þess sem siðareglum staðlanna er fylgt í hvívetna.