Staðlar og gæðavottun

Staðlar og gæðavottun

Sem gæðavottað fyrirtæki störfum við í samræmi við alþjóðlega staðla.

ISO 9001 - Alþjóðlegur gæðastaðall

Orkuveitan hefur innleitt gæðakerfi sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Gæðakerfið er vottað af óháðum aðila og er tekið út af sama aðila tvisvar á ári.

ISO 14001 - Alþjóðlegur umhverfisstjórnunarstaðall

Samkvæmt vottuninni er öllum umhverfismálum fyrirtækisins stýrt. Kerfið er tekið út tvisvar á ári af vottunaraðila.

OHSAS 18001 - Alþjóðlegt vinnuöryggisstjórnunarkerfi

Með kerfinu er tekið á málefnum er varða vinnuöryggi og heilsuvernd. Kerfið er tekið út tvisvar á ári.

HACCP/GÁMES - Alþjóðlegt matvælaeftirlitskerfi

Orkuveitan er stærsta matvælafyrirtæki landsins en neysluvatnsframleiðsla fyrirtækisins er skilgreind sem matvælaframleiðsla. Kerfið er vottað af heilbrigðisteftirliti viðkomandi sveitarfélags.

ISO - 27001 - Alþjóðlegur staðall um upplýsingaöryggi

Orkuveitan hefur innleitt kerfi vegna upplýsingaöryggis sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Upplýsingaöryggisstjórnkerfið er vottað af BSI og er tekið út af sama aðila árlega.

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi er lögbundið öryggiskerfi sem allar rafveitur verða að hafa til að mega starfa. Kerfið er vottað af Mannvirkjastofnun og er tekið út tvisvar á ári af óháðri skoðunarstofu.

IPPF® - Alþjóðlegir staðlar um framkvæmd, stöðu og siðareglur innri endurskoðunar

Orkuveitan fylgir stöðlum Samtaka innri endurskoðenda um framkvæmd innri endurskoðunar, hvernig starfsemi innri endurskoðunar er markaður sess innan fyrirtækisins, auk þess sem siðareglum staðlanna er fylgt í hvívetna.  Fylgni Orkuveitunnar við staðlanna hefur verið staðfest af Deloitte ehf., sem auk þess framkvæmir mat á fylgni við þá tvisvar á ári.