Dótturfélög OR

Veitur

Veitur ohf. urðu til við uppskiptingu OR í ársbyrjun 2014. Fyrirtækið starfaði frá stofnun til 1. desember 2015 undir merki Orkuveitu Reykjavíkur. Veitur er stærsta veitufyrirtæki landsins. Þrír fjórðu hlutar landsmanna njóta hitaveitna fyrirtækisins, um helmingur landsmanna er tengdur rafveitu þess og um fjórir af hverjum tíu landsmönnum njóta vatnsveitna og fráveitna Veitna ohf.

Veitur sjá um uppbyggingu og rekstur veitukerfa. Þær dreifa rafmagni, heitu og köldu vatni, auk þess að reka fráveitur á þéttbýlasta svæði Íslands. Vatns er aflað úr fjölda vatnsbóla. Áhersla er lögð á öfluga vernd auðlindarinnar þannig að sem flestir landsmenn eigi kost á hreinu og ómeðhöndluðu neysluvatni. Vatnsveitur Veitna gegna lykilhlutverki í brunavörnum. Heita vatnsins afla Veitur úr lághitasvæðum og frá jarðgufuvirkjunum ON á Hengilssvæðinu. Fyrirtækið þjónar öllu höfuðborgarsvæðinu, auk þéttbýlis og dreifbýlis á Suður- og Vesturlandi. Fyrirtækið býr að 85 ára sögu sjálfbærrar jarðhitanýtingar.

Veitur sjá um dreifingu rafmagns til liðlega helmings landsmanna í sex sveitarfélögum við Faxaflóa. Sérstaða rafdreifikerfis Veitna á landinu er net háspennustrengja sem liggur á milli 13 aðveitustöðva á rafdreifisvæðinu.

Fráveitukerfi Veitna þjóna um helmingi landsmanna og hreinsistöðvar fyrirtækisins enn fleirum. Eftir hreinsun er frárennsli veitt út í sjóinn á Sundunum, um fimm kílómetra frá ströndinni. Í uppsveitum Borgarfjarðar reka Veitur fjórar lífrænar hreinsistöðvar.

Framkvæmdastjóri Veitna er Gestur Pétursson.

Stjórn Veitna skipa Guðrún Erla Jónsdóttir formaður, Ágúst Þorbjörnsson, Bjarni Freyr Bjarnason, Guðni Axelsson og Sólrún Kristjánsdóttir varaformaður. Varamenn eru Bára Jónsdóttir og Reynir Guðjónsson.

Kt: 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 516 6000
Vefur: www.veitur.is
VSK-númer: 115506

Starfsreglur stjórnar Veitna

Samþykktir Veitna ohf.
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2018

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2017
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2016
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2015
 

PDF iconÁrsreikningur OR-Veitna 2014
 

Orka náttúrunnar

Orka náttúrunnar (ON) tók til starfa í ársbyrjun 2014. Fyrirtækið framleiðir og selur rafmagn til landsmanna frá Nesjavallavirkjun, Hellisheiðarvirkjun og Andakílsárvirkjun. Frá Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjunum kemur líka um helmingurinn af heita vatninu í hitaveituna á höfuðborgarsvæðinu.

Framkvæmdastjóri ON er Berglind Rán Ólafsdóttir.

Stjórn: Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri þróunar OR, formaður, Jakob S. Friðriksson, varaformaður, Hólmfríður Sigurðardóttir, Elísabet Hjaltadóttir og Sveinbjörn Björnsson. Til vara: Ingvar Stefánsson og Íris Lind Sæmundsdóttir.

Kt: 521213-01901
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 591 2700
Vefur: www.on.is
Netfang: on@on.is
VSK-númer: 115529

Samþykktir Orku náttúrunnar ohf.

PDF iconÁrsreikningur ON 2018

PDF iconÁrsreikningur ON 2017
 

PDF iconÁrsreikningur ON 2016
 

PDF iconÁrsreikningur ON 2015
 

PDF iconÁrsreikningur ON ohf. 2014
 

Gagnaveita Reykjavíkur

Árið 2007 var Gagnaveita Reykjavíkur aðskilin sérleyfisrekstri OR. Hún selur heimilum og fyrirtækjum aðgang að háhraða gagnaflutningskerfi sínu, Ljósleiðaranum, sem eykur lífsgæði og samkeppnishæfni íslensks samfélags. Ljósleiðarakerfi GR er opið net sem öllum þjónustuaðilum er heimilt að selja þjónustu sína um og er hraðasta tenging sem völ er á.

Viðskiptavinir eru bæði fyrirtæki og einstaklingar sem starfa og búa á þjónustusvæði sem nær nú frá Bifröst til Vestmannaeyja.  

Framkvæmdastjóri GR er Erling Freyr Guðmundsson.

Stjórn: Ingvar Stefánsson, formaður, Pálmi Símonarson, Magnús Hauksson,  Birna Bragadóttir og Edda Sif Pind Aradóttir. Varamenn eru er Íris Lind Sæmundsdóttir og Sæmundur Friðjónsson.

Kt: 691206-3780
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 516 7777
Vefur: www.gagnaveita.is
Netfang: gagnaveita@gagnaveita.is
VSK-númer: 92878

PDF iconSamþykktir Gagnaveitu Reykjavíkur 15.4.2016
 

Vatns- og fráveita sf.

Uppbygging og rekstur lögbundinnar veituþjónustu sveitarfélaga. Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, og Inga Dóra Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna, fara með ákvörðunarvald á félagsfundum.

PDF iconFélagssamningur OR Vatns-og fráveitu sf.
 

Orkuveita Reykjavíkur Eignir ohf.

Félagið er ekki með sjálfstæða starfsemi. Í stjórn þess sitja stjórnarmenn OR og framkvæmdastjóri er Bjarni Bjarnason, forstjóri OR.

PDF iconSamþykktir OR Eigna ohf

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2018

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2017
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2016
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2015
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2014