Starfsemi

Orkuveita Reykjavíkur sef. er móðurfyrirtæki í samstæðu orku- og veitufyrirtækja sem kappkosta að mæta þörfum viðskiptavina með góðri þjónustu á sanngjörnu verði, traustum veiturekstri og hlýju viðmóti. Dótturfyrirtæki OR eru Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur.

Dótturfélög OR

Veitur

Veitur ohf. urðu til við uppskiptingu OR í ársbyrjun 2014. Fyrirtækið starfaði frá stofnun til 1. desember 2015 undir merki Orkuveitu Reykjavíkur. Veitur er stærsta veitufyrirtæki landsins. Þrír fjórðu hlutar landsmanna njóta hitaveitna fyrirtækisins, um helmingur landsmanna er tengdur rafveitu þess og um fjórir af hverjum tíu landsmönnum njóta vatnsveitna og fráveitna Veitna ohf.

Veitur sjá um uppbyggingu og rekstur veitukerfa. Þær dreifa rafmagni, heitu og köldu vatni, auk þess að reka fráveitur á þéttbýlasta svæði Íslands. Vatns er aflað úr fjölda vatnsbóla. Áhersla er lögð á öfluga vernd auðlindarinnar þannig að sem flestir landsmenn eigi kost á hreinu og ómeðhöndluðu neysluvatni. Vatnsveitur Veitna gegna lykilhlutverki í brunavörnum. Heita vatnsins afla Veitur úr lághitasvæðum og frá jarðgufuvirkjunum ON á Hengilssvæðinu. Fyrirtækið þjónar öllu höfuðborgarsvæðinu, auk þéttbýlis og dreifbýlis á Suður- og Vesturlandi. Fyrirtækið býr að 85 ára sögu sjálfbærrar jarðhitanýtingar.

Veitur sjá um dreifingu rafmagns til liðlega helmings landsmanna í sex sveitarfélögum við Faxaflóa. Sérstaða rafdreifikerfis Veitna á landinu er net háspennustrengja sem liggur á milli 13 aðveitustöðva á rafdreifisvæðinu.

Fráveitukerfi Veitna þjóna um helmingi landsmanna og hreinsistöðvar fyrirtækisins enn fleirum. Eftir hreinsun er frárennsli veitt út í sjóinn á Sundunum, um fimm kílómetra frá ströndinni. Í uppsveitum Borgarfjarðar reka Veitur fjórar lífrænar hreinsistöðvar.

Framkvæmdastjóri Veitna er Gestur Pétursson.

Stjórn Veitna skipa Guðrún Erla Jónsdóttir formaður, Ágúst Þorbjörnsson, Bjarni Freyr Bjarnason, Guðni Axelsson og Sólrún Kristjánsdóttir varaformaður. Varamenn eru Bára Jónsdóttir og Reynir Guðjónsson.

Kt: 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 516 6000
Vefur: www.veitur.is
VSK-númer: 115506

Starfsreglur stjórnar Veitna

Samþykktir Veitna ohf.
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2018

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2017
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2016
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2015
 

PDF iconÁrsreikningur OR-Veitna 2014
 

Orka náttúrunnar

Orka náttúrunnar (ON) tók til starfa í ársbyrjun 2014. Fyrirtækið framleiðir og selur rafmagn til landsmanna frá Nesjavallavirkjun, Hellisheiðarvirkjun og Andakílsárvirkjun. Frá Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjunum kemur líka um helmingurinn af heita vatninu í hitaveituna á höfuðborgarsvæðinu.

Framkvæmdastjóri ON er Berglind Rán Ólafsdóttir.

Stjórn: Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri þróunar OR, formaður, Jakob S. Friðriksson, varaformaður, Hólmfríður Sigurðardóttir, Elísabet Hjaltadóttir og Sveinbjörn Björnsson. Til vara: Ingvar Stefánsson og Íris Lind Sæmundsdóttir.

Kt: 521213-01901
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 591 2700
Vefur: www.on.is
Netfang: on@on.is
VSK-númer: 115529

Samþykktir Orku náttúrunnar ohf.

PDF iconÁrsreikningur ON 2018

PDF iconÁrsreikningur ON 2017
 

PDF iconÁrsreikningur ON 2016
 

PDF iconÁrsreikningur ON 2015
 

PDF iconÁrsreikningur ON ohf. 2014
 

Gagnaveita Reykjavíkur

Árið 2007 var Gagnaveita Reykjavíkur aðskilin sérleyfisrekstri OR. Hún selur heimilum og fyrirtækjum aðgang að háhraða gagnaflutningskerfi sínu, Ljósleiðaranum, sem eykur lífsgæði og samkeppnishæfni íslensks samfélags. Ljósleiðarakerfi GR er opið net sem öllum þjónustuaðilum er heimilt að selja þjónustu sína um og er hraðasta tenging sem völ er á.

Viðskiptavinir eru bæði fyrirtæki og einstaklingar sem starfa og búa á þjónustusvæði sem nær nú frá Bifröst til Vestmannaeyja.  

Framkvæmdastjóri GR er Erling Freyr Guðmundsson.

Stjórn: Ingvar Stefánsson, formaður, Pálmi Símonarson, Magnús Hauksson,  Birna Bragadóttir og Edda Sif Pind Aradóttir. Varamenn eru er Íris Lind Sæmundsdóttir og Sæmundur Friðjónsson.

Kt: 691206-3780
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 516 7777
Vefur: www.gagnaveita.is
Netfang: gagnaveita@gagnaveita.is
VSK-númer: 92878

PDF iconSamþykktir Gagnaveitu Reykjavíkur 15.4.2016
 

Vatns- og fráveita sf.

Uppbygging og rekstur lögbundinnar veituþjónustu sveitarfélaga. Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, og Inga Dóra Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna, fara með ákvörðunarvald á félagsfundum.

PDF iconFélagssamningur OR Vatns-og fráveitu sf.
 

Orkuveita Reykjavíkur Eignir ohf.

Félagið er ekki með sjálfstæða starfsemi. Í stjórn þess sitja stjórnarmenn OR og framkvæmdastjóri er Bjarni Bjarnason, forstjóri OR.

PDF iconSamþykktir OR Eigna ohf

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2018

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2017
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2016
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2015
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2014

Gildi

Gildi Orkuveitunnar eru þrjú og þau eiga að einkenna alla vinnu innan fyrirtækisins.

  • Framsýni - snýr einkum að hlutverki Orkuveitunnar, þar sem veiturekstur er í eðli sínu viðfangsefni til afar langs tíma og þarfir íbúanna fyrir þjónustu veitufyrirtækja úreldast ekki.
  • Hagsýni - er boðorð hagkvæms reksturs frá degi til dags þannig að viðskiptavinir fái skilgreinda þjónustu á sanngjörnu verði.
  • Heiðarleiki - snýr að því hvernig starfsfólk kemur fram við viðskiptavini og hvert við annað, hvernig það starfar og tryggir gegnsæi í rekstrinum.

Gæðastefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 27.05.2019]

Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti.

Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun liggja til grundvallar í allri starfseminni. Lífsferilshugsun felur í sér að vinna með hliðsjón af öryggi, hagkvæmni á líftíma, vistspori og förgun.

Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila.

Stjórnendur styðja starfsmenn til árangurs.

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.

 

 

 

Staðlar og vottanir

Sem gæðavottað fyrirtæki störfum við í samræmi við alþjóðlega staðla.

ISO 9001 - Alþjóðlegur gæðastaðall

OR hefur innleitt gæðakerfi sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Gæðakerfið er vottað af óháðum aðila og er tekið út af sama aðila tvisvar á ári.

ISO 14001 - Alþjóðlegur umhverfisstjórnunarstaðall

Samkvæmt vottuninni er öllum umhverfismálum fyrirtækisins stýrt. Kerfið er tekið út tvisvar á ári af vottunaraðila.

OHSAS 18001 - Alþjóðlegt vinnuöryggisstjórnunarkerfi

Með kerfinu er tekið á málefnum er varða vinnuöryggi og heilsuvernd. Kerfið er tekið út tvisvar á ári.

HACCP/GÁMES - Alþjóðlegt matvælaeftirlitskerfi

Veitur, dótturfyrirtæki OR, er stærsta matvælafyrirtæki landsins. Neysluvatnsframleiðslan þar og hjá Orku náttúrunnar er skilgreind sem matvælaframleiðsla. Kerfið er vottað af heilbrigðisteftirliti viðkomandi sveitarfélags.

ISO - 27001 - Alþjóðlegur staðall um upplýsingaöryggi

OR hefur innleitt kerfi vegna upplýsingaöryggis sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Upplýsingaöryggisstjórnkerfið er vottað af BSI og er tekið út af sama aðila árlega.

ÍST 85 - Íslenskur staðall um jafnlaunakerfi

Hjá OR samstæðunni hefur verið innleitt jafnlaunakerfi sem er vottað af óháðum aðila. OR hefur jafnframt heimild Jafnlaunastofu til að nota Jafnlaunamerkið 2018-2021.

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi er lögbundið öryggiskerfi sem allar rafveitur verða að hafa til að mega starfa. Kerfið er vottað af Mannvirkjastofnun og er tekið út tvisvar á ári af óháðri skoðunarstofu.

Innra eftirlitskerfi sölumæla

Kerfi vottað af Neytendastofu. Kerfið tryggir að sölumælar uppfylli þær kröfur og sæti því mælifræðilega eftirliti sem kveðið er á um í reglugerðum og þeim reglum sem þær vísa til. Kerfið er tekið út árlega af faggiltri skoðunarstofu.

IPPF® - Alþjóðlegir staðlar um framkvæmd, stöðu og siðareglur innri endurskoðunar

OR fylgir stöðlum Samtaka innri endurskoðenda um framkvæmd innri endurskoðunar, hvernig starfsemi innri endurskoðunar er markaður sess innan fyrirtækisins, auk þess sem siðareglum staðlanna er fylgt í hvívetna.

Persónuverndarstefna

Öll meðferð Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á persónuupplýsingum lýtur lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem settar eru samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll vinnsla persónuupplýsinga innan fyrirtækisins sé í samræmi við framangreind lög og framfylgir því að vinnsluaðilar sem fá aðgang að persónuupplýsingum fylgi þeim einnig.

OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað á vegum fyrirtækisins og í hvaða tilgangi hún er unnin. OR tryggir að vinnsla fari ekki fram í öðrum tilgangi en upplýst hefur verið um nema með fullri vitneskju hlutaðeigandi og fullnægjandi heimild samkvæmt persónuverndarlögum.

Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað hjá OR og varðar þá sjálfa. Þeir geta andmælt henni telji þeir að hún samræmist ekki gildandi lögum og reglum og eftir atvikum krafist þess að rangar, villandi eða ófullkomnar persónuupplýsingar verði leiðréttar eða eytt.

PDF iconGreinargerð um vinnslu OR á persónuupplýsingum

Beiðni um upplýsingar

Samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eiga einstaklingar rétt á að fá staðfestingu á því frá OR og dótturfélögum hvort verið sé að vinna persónuupplýsingar um þá og, ef svo er, hafa þeir rétt til aðgangs að persónuupplýsingunum og að fá nánari upplýsingar um tiltekin atriði sem tengjast vinnslunni.

Ef þú vilt fá aðgang að gögnum á grundvelli laga um persónuvernd, þá biðjum við þig að fylla út þar til gert eyðublað. Útfyllt eyðublað sendirðu í tölvupósti á netfangið beidniumupplysingar@or.is. Við afgreiðum beiðnina þína svo fljótt sem verða má.

PDF iconBeiðni um upplýsingar á grundvelli persónuverndarlaga