Jafnréttisstefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 27.01.2020]

Jafnréttisstefna er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. OR leggur mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna OR miðar að því að meta einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Stefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu og gildir fyrir allt starfsfólk.

Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:

  • Starfskjör kynja séu jöfn.
  • Jafna hlutfall kynja innan OR samstæðunnar og einstakra fyrirtækja/hópa/sviða/deilda.
  • Auka fjölbreytni innan fyrirtækja/hópa/sviða/ deilda til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð, trúarbrögð, skoðanir, þjóðerni, kynþátta, litarhátta og efnahag að öðru leyti.
  • Gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.
  • Efla jafnréttismenningu starfsfólks OR samstæðunnar.
  • Efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.
  • Vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreitni og kynferðislegri áreitni innan fyrirtækisins.
  • Tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanatöku.
  • Tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.
  • Uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um jafnréttismál.

Jafnréttisstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu og starfskjarastefnu samstæðu OR.