Um OR

Um OR

OR er móðurfélag í samstæðu orku- og veitufyrirtækja sem byggja starfsemi sína á ábyrgri og hagkvæmri nýtingu auðlinda landsins. Áhersla er lögð á virðingu fyrir náttúrunni án þess að ganga á rétt komandi kynslóða.

Dótturfélög OR eru Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur. Þau sjá landsmönnum fyrir vatni, rafmagni, fráveitu og gagnaflutningi.

Starfssvæði veitnanna nær til Suður- og Vesturlands auk höfuðborgarsvæðisins en rafmagn er selt um allt land.

OR er sameignarfyrirtæki í eigu þriggja sveitarfélaga; Reykjavíkurborgar (94%), Akraneskaupstaðar (5%) og Borgarbyggðar (1%).

Öll starfsemi OR og dótturfélaga nýtur óháðrar gæðavottunar.

Sagan

Veiturekstur frá 1909

Heimildir við skrif tímalínu eru einkum sóttar í Sögu Vatnveitu Reykjavíkur 1909-1999 eftir Hilmar Garðarsson, Sögu Rafmagnsveitu Reykjavíkur eftir Sumarliða R. Ísleifsson og Sögu Hitaveitu Reykjavíkur eftir Lýð Björnsson.

Starfsemi

Orkuveita Reykjavíkur sef. er móðurfyrirtæki í samstæðu orku- og veitufyrirtækja sem kappkosta að mæta þörfum viðskiptavina með góðri þjónustu á sanngjörnu verði, traustum veiturekstri og hlýju viðmóti. Dótturfyrirtæki OR eru Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur.

Skipulag og stjórnendur

Eignarhlutur OR skiptist á milli Reykjavíkurborgar (93,539%), Akraneskaupstaðar (5,528%) og Borgarbyggðar (0,933%). Fyrirtækið starfar á grundvelli laga nr. 136/2013, um OR og reglugerðar nr. 297/2006. Um starfsemina gilda ýmis sérlög á starfssviði fyrirtækisins. Núgildandi  Sameignarsamningur eigenda OR, sem meðal annars kveður á um stjórnarhætti, er frá árinu 2014. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna - borgarstjórinn í Reykjavík, bæjarstjórinn á Akranesi og sveitarstjóri Borgarbyggðar - fara með atkvæði þeirra á aðalfundi. Eigendur hafa sett fyrirtækinu eigendastefnu

PDF iconSkipurit OR samstæðunnar

 

Stjórnhættir

Sveitarstjórnir eigenda kjósa stjórn OR; borgarstjórn fimm fulltrúa, bæjarstjórn Akraness einn og sveitarstjórn Borgarbyggðar áheyrnarfulltrúa. Fyrirtækið hefur sett sér metnaðarfullar stefnur í rekstri; eigendastefnu, umhverfis- og auðlindastefnu, jafnréttisstefnu og öryggisstefnu. 

Vinnustaðurinn

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Hjá samstæðu OR vinna um 450 manns.

Fyrir fjölmiðla

OR og dótturfélög leggja mikið upp ur gegnsæi í rekstri sem kallar á öflugt flæði upplýsinga. Samskiptastefnan miðar að því að fyrirtækin öll séu til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til almennings og starfsfólks.