ÖHV stefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt óbreytt á stjórnarfundi 15.05.2017]

Stefna OR í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum

OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum og einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða almenningur bíður heilsutjón vegna starfseminnar.

Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna sinna og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.

Ekkert verk er svo mikilvægt að fórna megi öryggi fólks við framkvæmd þess.

Öryggis-, heilsu- og vinnuumhverfismál eru þannig óaðskiljanlegur hluti af allri starfsemi OR.

Stefna OR í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

OR uppfyllir kröfur stjórnvalda í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.