Starfsemi

Orkuveita Reykjavíkur sef. er móðurfyrirtæki í samstæðu orku- og veitufyrirtækja sem kappkosta að mæta þörfum viðskiptavina með góðri þjónustu á sanngjörnu verði, traustum veiturekstri og hlýju viðmóti. Dótturfyrirtæki OR eru Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur.

Dótturfélög OR

Veitur

Veitur ohf. urðu til við uppskiptingu OR í ársbyrjun 2014. Fyrirtækið starfaði frá stofnun til 1. desember 2015 undir merki Orkuveitu Reykjavíkur. Veitur er stærsta veitufyrirtæki landsins. Þrír fjórðu hlutar landsmanna njóta hitaveitna fyrirtækisins, um helmingur landsmanna er tengdur rafveitu þess og um fjórir af hverjum tíu landsmönnum njóta vatnsveitna og fráveitna Veitna ohf.

Veitur sjá um uppbyggingu og rekstur veitukerfa. Þær dreifa rafmagni, heitu og köldu vatni, auk þess að reka fráveitur á þéttbýlasta svæði Íslands. Vatns er aflað úr fjölda vatnsbóla. Áhersla er lögð á öfluga vernd auðlindarinnar þannig að sem flestir landsmenn eigi kost á hreinu og ómeðhöndluðu neysluvatni. Vatnsveitur Veitna gegna lykilhlutverki í brunavörnum. Heita vatnsins afla Veitur úr lághitasvæðum og frá jarðgufuvirkjunum ON á Hengilssvæðinu. Fyrirtækið þjónar öllu höfuðborgarsvæðinu, auk þéttbýlis og dreifbýlis á Suður- og Vesturlandi. Fyrirtækið býr að 85 ára sögu sjálfbærrar jarðhitanýtingar.

Veitur sjá um dreifingu rafmagns til liðlega helmings landsmanna í sex sveitarfélögum við Faxaflóa. Sérstaða rafdreifikerfis Veitna á landinu er net háspennustrengja sem liggur á milli 13 aðveitustöðva á rafdreifisvæðinu.

Fráveitukerfi Veitna þjóna um helmingi landsmanna og hreinsistöðvar fyrirtækisins enn fleirum. Eftir hreinsun er frárennsli veitt út í sjóinn á Sundunum, um fimm kílómetra frá ströndinni. Í uppsveitum Borgarfjarðar reka Veitur fjórar lífrænar hreinsistöðvar.

Framkvæmdastjóri Veitna er Inga Dóra Hrólfsdóttir verkfræðingur.

Stjórn: Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála OR, formaður, Guðni Axelsson, Guðrún Sævarsdóttir, Skúli Skúlason og Sólrún Kristjánsdóttir. Til vara: Íris Lind Sæmundsdóttir og Reynir Guðjónsson.

Kt: 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 516 6000
Vefur: www.veitur.is
VSK-númer: 115506


Starfsreglur stjórnar Veitna

Samþykktir Veitna ohf. 14. apríl 2016
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2016
 

PDF iconÁrsreikningur Veitna 2015
 

PDF iconÁrsreikningur OR-Veitna 2014
 

Orka náttúrunnar

Orka náttúrunnar (ON) tók til starfa í ársbyrjun 2014. Fyrirtækið framleiðir og selur rafmagn til landsmanna frá Nesjavallavirkjun, Hellisheiðarvirkjun og Andakílsárvirkjun. Frá Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjunum kemur líka um helmingurinn af heita vatninu í hitaveituna á höfuðborgarsvæðinu. ON framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna á samkeppnishæfu verði. Fyrirtækið rekur tvær jarðvarmavirkjanir á Hengilssvæðinu - Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun – og Andakílsárvirkjun í Borgarfirði. Í virkjununum á Hengilssvæðinu er líka framleitt heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið.

Framkvæmdastjóri ON er Bjarni Már Júlíusson.

Stjórn: Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, formaður, Hildigunnur H. Thorsteinsson, varaformaður, Bolli Árnason, Hólmfríður Sigurðardóttir og Sveinbjörn Björnsson. Til vara: Kristjana Kjartansdóttir og Bjarni Freyr Bjarnason.

Kt: 521213-01901
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 591 2700
Vefur: www.on.is
Netfang: on@on.is
VSK-númer: 115529
 

Samþykktir Orku náttúrunnar ohf.
 

PDF iconÁrsreikningur ON 2016
 

PDF iconÁrsreikningur ON 2015


PDF iconÁrsreikningur ON ohf. 2014
 

Gagnaveita Reykjavíkur

Árið 2007 var Gagnaveita Reykjavíkur aðskilin sérleyfisrekstri OR. Hún selur heimilum og fyrirtækjum aðgang að háhraða gagnaflutningskerfi sínu, Ljósleiðaranum, sem eykur lífsgæði og samkeppnishæfni íslensks samfélags. Ljósleiðarakerfi GR er opið net sem öllum þjónustuaðilum er heimilt að selja þjónustu sína um og er hraðasta tenging sem völ er á.

Viðskiptavinir eru bæði fyrirtæki og einstaklingar sem starfa og búa á þjónustusvæði sem nær nú frá Bifröst til Vestmannaeyja.  

Framkvæmdastjóri GR er Erling Freyr Guðmundsson.

Stjórn: Bjarni Bjarnason formaður, Jóna Björk Helgadóttir, Magnús Hauksson,  Ásdís Kristinsdóttir, og Ingvar Stefánsson. Varamenn eru er Íris Lind Sæmundsdóttir og Sæmundur Friðjónsson.

Kt: 691206-3780
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 516 7777
Vefur: www.gagnaveita.is
Netfang: gagnaveita@gagnaveita.is
VSK-númer: 92878

PDF iconSamþykktir Gagnaveitu Reykjavíkur 15.4.2016
 

Vatns- og fráveita sf.

Uppbygging og rekstur lögbundinnar veituþjónustu sveitarfélaga. Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, og Inga Dóra Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna, fara með ákvörðunarvald á félagsfundum.

PDF iconFélagssamningur OR Vatns-og fráveitu sf.
 

Orkuveita Reykjavíkur Eignir ohf.

Félagið er ekki með sjálfstæða starfsemi. Í stjórn þess sitja stjórnarmenn OR og framkvæmdastjóri er Bjarni Bjarnason, forstjóri OR.

PDF iconSamþykktir OR Eigna ohf
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2016
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2015
 

PDF iconÁrsreikningur OR Eigna 2014

Gildi

Gildi Orkuveitunnar eru þrjú og þau eiga að einkenna alla vinnu innan fyrirtækisins.

  • Framsýni - snýr einkum að hlutverki Orkuveitunnar, þar sem veiturekstur er í eðli sínu viðfangsefni til afar langs tíma og þarfir íbúanna fyrir þjónustu veitufyrirtækja úreldast ekki.
  • Hagsýni - er boðorð hagkvæms reksturs frá degi til dags þannig að viðskiptavinir fái skilgreinda þjónustu á sanngjörnu verði.
  • Heiðarleiki - snýr að því hvernig starfsfólk kemur fram við viðskiptavini og hvert við annað, hvernig það starfar og tryggir gegnsæi í rekstrinum.

Gæðastefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 15.05.2017]

Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti.

Orkuveita Reykjavíkur:

  • stuðlar að skipulögðum ferlum og hnökralausu flæði
  • vinnur verkin rétt og bregst við frávikum
  • virkjar fólk til að beita þekkingu, getu og færni til árangurs
  • leggur lífsferilshugsun til grundvallar í allri starfseminni
  • ástundar stöðugar umbætur byggðar á greiningum og mælingum

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Staðlar og gæðavottun

Sem gæðavottað fyrirtæki störfum við í samræmi við alþjóðlega staðla.

ISO 9001 - Alþjóðlegur gæðastaðall

OR hefur innleitt gæðakerfi sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Gæðakerfið er vottað af óháðum aðila og er tekið út af sama aðila tvisvar á ári.

ISO 14001 - Alþjóðlegur umhverfisstjórnunarstaðall

Samkvæmt vottuninni er öllum umhverfismálum fyrirtækisins stýrt. Kerfið er tekið út tvisvar á ári af vottunaraðila.

OHSAS 18001 - Alþjóðlegt vinnuöryggisstjórnunarkerfi

Með kerfinu er tekið á málefnum er varða vinnuöryggi og heilsuvernd. Kerfið er tekið út tvisvar á ári.

HACCP/GÁMES - Alþjóðlegt matvælaeftirlitskerfi

Veitur, dótturfyrirtæki OR, er stærsta matvælafyrirtæki landsins. Neysluvatnsframleiðslan þar og hjá Orku náttúrunnar er skilgreind sem matvælaframleiðsla. Kerfið er vottað af heilbrigðisteftirliti viðkomandi sveitarfélags.

ISO - 27001 - Alþjóðlegur staðall um upplýsingaöryggi

OR hefur innleitt kerfi vegna upplýsingaöryggis sem tekur á öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Upplýsingaöryggisstjórnkerfið er vottað af BSI og er tekið út af sama aðila árlega.

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi

Rafmagnsöryggisstjórnkerfi er lögbundið öryggiskerfi sem allar rafveitur verða að hafa til að mega starfa. Kerfið er vottað af Mannvirkjastofnun og er tekið út tvisvar á ári af óháðri skoðunarstofu.

IPPF® - Alþjóðlegir staðlar um framkvæmd, stöðu og siðareglur innri endurskoðunar

OR fylgir stöðlum Samtaka innri endurskoðenda um framkvæmd innri endurskoðunar, hvernig starfsemi innri endurskoðunar er markaður sess innan fyrirtækisins, auk þess sem siðareglum staðlanna er fylgt í hvívetna.  Fylgni OR við staðlanna hefur verið staðfest af Deloitte ehf., sem metur fylgni við staðlana tvisvar á ári.